Pio-Styr - styropian Fasada EPS 040

Pio-Styr - styropian Fasada EPS 040

manufacturer: Pio-styr

Category: Boards

product #: 32174

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
125,00zł
for item
discount price
net unit price
110,00zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
net list price
125,00zł
for 1.00 item
total price
discounted net price
110,00zł
for 1.00 item
price-list
gross unit price
153,75zł
for item
discount price
gross unit price
135,30zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
gross list price
153,75zł
for 1.00 item
total price
gross discount price
135,30zł
for 1.00 item

Product description

Biały styropian fasadowy do izolacji ścian zewnętrznych, stropów od spodu, dachów skośnych i innych zastostosowań gdzie wytrzymałość mechaniczna nie jest istotnym kryterium doboru izoalcji.

Opis wyrobu :

Płyty styropianowe FASADA 040 o następujących cechach określonych wg PN-EN 13163:2012 + A1:2015: T2-L2-W2-S1-P3-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, klasa reakcji na ogień E, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤0,040 o wymiarach nominalnych 500x1000mm.

Zakres stosowania :

Płyty mają zastosowanie do izolacji cieplnej w budownictwie między innymi: ściany w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia, wieńców wykonanych jako szalunek tracony pod tynk, nadproży u ościeżnic, w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych, stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia, dachów stromych pod konstrukcje nośne oraz innych zastosowań dla których deklarowane parametry wyrobów gotowych są odpowiednie.

Parametry:

  • Klasa reakcji na ogień - klasa E
  • Współczynnik przewodzenia ciepła - nie więcej niż 0,040 W/(m*K)
  • Wytrzymałość na zgnianie - BS75 nie mniej niż 75 kPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie - TR100

 

W komentarzu do zamówienia należy podać grubość płyt. Grubość: 0d 1 do 24 cm co 1 cm.

Ze względu na częste ruchy cenowe z przyczyn od nas niezależnych prosimy przy zakupie potwierdzać cenę.