Styropmin - styropian Fundamin 120

Producent: Styropmin

Kategoria: Polistyren ekspandowany - EPS

Produkt nr: 22768

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka

cena na zapytanie

cennikowa cena
jednostkowa netto
476,00zł
za m3
promocyjna cena
jednostkowa netto
338,00zł
za m3
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 m3
jednostka
handlowa
1.00 m3
całkowita cena
cennikowa netto
476,00zł
za 1.00 m3
całkowita cena
promocyjna netto
338,00zł
za 1.00 m3
cennikowa cena
jednostkowa brutto
585,48zł
za m3
promocyjna cena
jednostkowa brutto
415,74zł
za m3
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 m3
jednostka
handlowa
1.00 m3
całkowita cena
cennikowa brutto
585,48zł
za 1.00 m3
całkowita cena
promocyjna brutto
415,74zł
za 1.00 m3

Opis produktu

Cena za m3
        
Płyta styropianowa wodoodporna.
        
Zastosowanie:

Wodoodporne płyty izolacyjne Fundamin wykonane w technologii agregatowej (technologicznie formowane) są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej: ścian fundamentów poniżej poziomu gruntu do głębokości 2 m, cokołów i ścian piwnic, podłóg, ścian i stropów w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ścian wewnętrznych i zewnętrznych, dachów płaskich i stropodachów. Wodoodporne płyty izolacyjne Fundamin mogą mieć kontakt bezpośrednio z gruntem lub ze środowiskiem trwale obciążonym wodą bez dodatkowych zabezpieczeń.
   
Dane techniczne:
- wymiary płyty: 1250x615 mm,
- barwa: zielona,
- grubość: od 40 do 200 mm, skokowo co 10 mm,
- ukształtowanie krawędzi: frezowanie na zakład,
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD w temperaturze +10°C:   0,035 W/(mK),
- nasiąkliwość wodą, długotrwała – po 28 dobach przy całkowitym zanurzeniu: < 0,8 %,
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: > 120 kPa,
- obciążenia użytkowe nie większe niż 36kN/m2,
- klasa reakcji na ogień: Euroklasa E,
- oznaczenie zgodnie z normą: EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,90)1-TR150-DLT(1)5-WL(T)1.