Styrofoam

Pio-styr - styropian EPS 70-040

Pio-styr - styropian EPS 70-040

Pio-styr

Category: Boards

product #: 32175

Price on request

Add to Compare Ask about product


Report an error in description »Product description

Biały styropian o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie do izolacji ścian zewnętrznych, fasad na wieżowcach, stropów od spodu, dachów skośnych, izolacji podłóg i innych zastosowań gdzie potrzebna jest większa wytrzymałość styropianu na ściskanie.


Opis wyrobu :

 
Płyty styropianowe EPS 70-040 o następujących cechach określonych wg : PN-EN 13163:2012 + A1:2015: T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, klasa reakcji na ogień E, deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD≤0,040 o wymiarach nominalnych 500x1000mm.


Zakres stosowania :

Płyty mają zastosowanie do izolacji cieplnej w budownictwie między innymi: ściany w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia, wieńców wykonanych jako szalunek tracony pod tynk, nadproży u ościeżnic, w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych, stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia, dachów stromych pod konstrukcje nośne oraz innych zastosowań dla których deklarowane parametry wyrobów gotowych są odpowiednie.

Parametry:

  • Klasa reakcji na ogień - klasa E
  • Współczynnik przewodzenia ciepła - nie więcej niż 0,040 W/(m*K)
  • Wytrzymałość na zgnianie - BS115 nie mniej niż 115 kPa
  • Wytrzymałość na rozciąganie - TR100
  • Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu - CS(10)70 nie mniej niż 70 kPa

 

W komentarzu do zamówienia należy podać grubość płyt. Grubość: 0d 1 do 24 cm co 1 cm.

Ze względu na częste ruchy cenowe z przyczyn od nas niezależnych prosimy przy zakupie potwierdzać cenę.

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Pio-styr